matf logo

 Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Akademska 2021/2022. godina


Četvrtak, 12. oktobar, u 18 časova, na platformi webex computing.math.rs/meet

dr Branislav Kisačanin
Šta sledeće možemo da očekujemo od veštačke inteligencije?
Prikaži apstrakt


Ponedeljak, 10. jul, u 19 časova, na platformi webex computing.math.rs/meet

dr Slavko Gajin
Detekcija anomalija u strukturi mrežnog saobraćaja
Prikaži apstrakt


Utorak, 27. jun 2023. u 10h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Nevena Ćirić
Sveobuhvatni pregled i poređenje postojećih prediktora neuređenosti proteina sa analizom mogućnosti retreniranja modela
Prikaži apstrakt


Sreda, 31. maj 2023. u 18h, u učionici N153

Milena Šošić
Modelovanje moralnih i emocionalnih komponenti jezika u klasifikaciji konverzacionih tekstova
(predstavljanje teme doktorske disertacije)
Prikaži apstrakt


Ponedeljak, 22. maj 2023. u 18h, u učionici 718

dr Josep Torrellas
Cloud Computer Architecture of the Next Decade
Prikaži apstrakt


Utorak, 16. maj 2023. u 12h, u učionici 718

dr Avi Mendelson
The impact of advanced machine learning algorithms on research and our society
Prikaži apstrakt


Četvrtak, 6. april 2023. u 18h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Jelena Marković
Kelerova hipoteza
Prikaži apstrakt


Četvrtak, 12. januar 2023. u 18h, na platformi webex computing.math.rs/meet i u učionici 718

Biljana Stojanović
Primena metoda istraživanja podataka na upotrebu kodona radi klasifikacije proteinskih sekvenci i određivanja međusobne sličnosti virusa
(predstavljanje teme doktorske disertacije)

Prikaži apstrakt

Četvrtak, 15. septembar 2022. u 18h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Lazar Vasović
Algoritmi konstrukcije sufiksnog niza

Prikaži apstrakt


Četvrtak, 2. jun 2022. u 18h, u učionici 718

dr Vlado Kešelj, profesor računarstva na Dalhousie University u Halifaksu, Kanada
Digitalna Transformacija i Veštačka Inteligencija:
Može li Veštačka Inteligencija otkriti Tajnu Zdrave Kose Megan Markl

Apstrakt: Digitalna Transformacija je nova naučna oblast koja proučava transformaciju ekonomije i društva usled masovne primene i inovacija u digitalnoj tehnologiji. Pristup ovoj oblasti koji se primenjuje na univerzitetu Dalhousie na Fakultetu za računarstvo je jedan način i da se odgovori na izazov kako formirati postdiplomski program u digitalnim inovacijama u uslovima brzog napretka računarstvu, u tehnologijama i novima alatima. U drugom delu predavanja će biti diskusije o nekim primenama dubokog mašinskog učenja u oblasti zdravstva, igara na sreću i finansijskih predviđanja na daljem horizontu. Primena u zdravstvu je zasnovana na analizi prirodnog jezika u upitniku od preko 40,000 ispitanika, u odgovorima na pitanje o zdravom starenju.

O predavaču: Prof. dr Vlado Kešelj je diplomirao iz računarstva na Matematičkom fakultetu Beogradskog Univerziteta 1994. godine, završio je magistarski i doktorski studij na University of Waterloo u Kanadi 2002. g. i od tada radi kao profesor na Dalhousie University. Objavio je preko 100 radova u oblasti obrade prirodnog jezika i veštačke inteligencije i dobitnik je nagrade Društva za Veštačku Inteligenciju Kanade (CAIAC) za izuzetan doprinos 2019. godine.

Veb-sajt predavača: vlado.ca


Četvrtak, 26. maj 2022. u 18h, u učionici 718

Andrija Novaković
Demystifying Succinct Arguments of Knowledge (SNARKs)

Prikaži apstrakt

Četvrtak, 12. maj 2022. u 18h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Lazar Vasović
Struktura mreže proteinskih interakcija i njena računarska analiza na primeru ispitivanja neuređenosti proteina u interaktomima virusa SARS-CoV-2

Prikaži apstrakt

Četvrtak, 21. april 2022. u 18h, u učionici 718 i na platformi webex computing.math.rs/meet

Jelena Marković
Algoritmi za enumeraciju minimalnih nezadovoljivih podskupova ograničenja u CSP problemima

Prikaži apstrakt

Sreda, 10. novembar 2021. u 17h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Lazar Mrkela
Metaheurističke metode višekriterijumske optimizacije i primene na diskretne lokacijske probleme
predlog prijave teme doktorske disertacije

Prikaži apstrakt

Četvrtak, 4. novembar 2021. u 18h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Naučno stručna saradnja: Matematički fakultet i istraživačko-razvojni centar Oracle Labs

U okviru predavanja biće predstavljena naučno istraživačka saradnja Matematičkog fakulteta i razvojno istraživačkog centra Oracle Labs. Osnovu istraživanja čine optimizacije i unapređivanje kompajlerske infrastrukture GraalVM (https://www.graalvm.org/). GraalVM je JDK distribucija visokih performansi koja je dizajnirana da ubrza izvršavanje aplikacija koje su pisane u Javi i drugim jezicima koji se zasnivaju na Javinoj virtuelnoj mašini. Takođe, ima podršku i za JavaScript, Ruby, Python i druge popularne programske jezike, i time omogućava efikasno mešanje različitih programskih jezika u jednoj aplikaciji.

Predavanje će sadržati kratak uvod u GraalVM. Biće dat pregled ostvarenih rezultata na polju primena tehnika mašinskog učenja za predviđanje profila programa na osnovu karakteristika izvornog koda i biće opisana planirana primena tehnika mašinskog učenja za podešavanje parametara kompilacije. Biće prikazani tekući rezultati analize primena i efekata statičke analize u kompajlerima, kao i radni okvir za pisanje interpretera koji omogućava transparentni poliglotizam između različitih programskih jezika sa minimalnim gubitkom na efikasnosti. Na kraju predavanja biće predstavljeni otvoreni problemi i mogućnosti za priključivanje projektu.

Na predavanju će izlagati dr Vojin Jovanović (Senior Research Manager, Oracle Labs), prof. dr Milena Vujošević Janičić i doktorandi Milan Čugurović, Marjana Gligorijević, Ivan Ristović i Strahinja Stanojević. Predavanje će trajati oko 45 minuta.


Raniji sastanci

2020/21. godina
2019/20. godina (letnji)
2018/19. godina (letnji, zimski)
2017/18. godina (letnji, zimski)
2016/17. godina (letnji, zimski)
2015/16. godina (letnji, zimski)
2014/15. godina (letnji, zimski)
2013/14. godina (letnji, zimski)
2012/13. godina (letnji, zimski)
2011/12. godina (letnji, zimski)
2010/11. godina (letnji, zimski)
2009/10. godina (letnji, zimski)


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, prof. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas, prof. Miodrag Živković i prof. Filip Marić. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Aleksandar Kartelj.