Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Letnji semestar akademske 2011/2012. GODINE

26., 27. i 28. jun 2012.

Skup Data Mining in Bioinformatics - DMBI.2012
Detaljnije

21. jun 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Gostovanje: prof. Zygmunt Vetualni
Obrada prirodnog jezika na Matematičkom fakultetu Univerziteta Adam Mickiewicz University (UAM), Poznan, Poljska
Biografija
Bibliografija

7. jun 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Duša Vuković
Modelovanje turnirskih takmičenja pomoću Oracle softverskih alata
master rad
(apstrakt)

Miloš Nikolić
Projektovanje i implementacija veb-zasnovanog dijagnostičkog softvera za glavobolje
master rad
(apstrakt)

Ivana Srbljanin-Тubić
Primena Java Server Faces tehnologije u izradi web aplikacije za korisnički info i uslužni servis
master rad
(apstrakt)

Slaviša Radović
Inovativni pristup nastavi matematike primenom programskog paketa Geogebra
master rad iz oblasti metodike
(apstrakt)

24. maj 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Raka Jovanović
Poboljšanje metode mravljih za rešavanje NP-kompletnih optimizacionih zadataka korekcijom feromonskog traga
doktorska disertacija
(apstrakt)

Jelena Tasić
Procesiranje slikovnih analogija neuronskim mrežama
master rad
(apstrakt)

10. maj 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

mr Vesna Pajić
Modeli konačnih stanja u ekstrakciji informacija
doktorska disertacija
(apstrakt)

Ivana Tanasijević
Multimedijalna baza nematerijalne kulturne baštine Balkana
(apstrakt)

12. april 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Predrag Stefanović
Deskriptivni modeli istraživanja podataka - Primena u bioinformatici
master teza
(apstrakt)

Goran Lazić
Arduino platforma
pregledno izalganje
(apstrakt)


Raniji sastanci

Zimski semestar 2011/2012. godine
Letnji semestar 2010/2011. godine
Zimski semestar 2010/2011. godine
Letnji semestar 2009/2010. godine
Zimski semestar 2009/2010. godine


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.