Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Zimski semestar akademske 2011/2012. GODINE

12. januar 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Jasmina Dragoljević
Dizajn i implementacija aplikacije za mobilna plaćanja računa putem SMS i USSD servisa
master teza
(apstrakt)

Marijana Koroman
Primena Oracle tehnologija u kreiranju veb aplikacije za podršku vannastavnim školskim aktivnostima.
master teza
(apstrakt)

Marijana Pešić
Problem zadovoljavanja ograničenja pri generisanju ukrštenih reči
master teza
(apstrakt)

23. novembar 2011. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

dr Miloš Beljanski
Seminar Bioinformatika - Uvod u molekulsku biologiju
(apstrakt)

17. novembar 2011. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Aaron Seigo
Technical challenges that the emerging device spectrum poses, and what it means for software development.
Aaron Seigo je jedno od poznatijih imena u svetu slobodnog softvera. Vođa je projekta Plazma, korisničkog okruženja za računare i portabilne uređaje KDE projekta.
(apstrakt)

10. novembar 2011. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Ivan Čukić
Licence, intelektualna svojina i patenti
pregledno predavanje
(apstrakt)

Snježana Jović
Algoritmi za pronalaženje maksimalnih klika u grafu
master rad
(apstrakt)

Stojanka Krsmanović
Dizajn i implementacija servisa za dodatni pretplatnički račun
master rad
(apstrakt)

2. novembar 2011. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Prvi sastanak seminara za bioinformatiku u novoj školskoj godini
Detaljnije informacije: http://bioinfo.matf.bg.ac.rs
Plakat: Obavestenje.jpg

27. oktobar 2011. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Boris Radovanović
Unapredjenje IS za evidenciju računarske opreme u Republičkom geodetskom zavodu
master rad
(apstrakt)

Ivan Pavlović
Algoritmi za poređenje sadržaja Autocad datoteka korišćenjem C#-a
master rad
(apstrakt)

Branka Nikolić
Implementacija virtualne infrastrukture u preduzeću srednje veličine
master rad
(apstrakt)

Nikola Milenković
Razvoj grafičkog korisničkog interfejsa za projekat otvorenog koda QLab
master rad
(apstrakt)

18. oktobar 2011. u 13h, Studentski Trg 16, sala 718

Peter Tompa
Bioinformatički pristupi izučavanju suštinske neuređenosti proteina
Apstrakt

13. oktobar 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Milica Janačkov
Sinhronizacija podataka u distribuiranim bazama podataka: ponovljeni podaci i lenjo ažuriranje
master rad
(apstrakt)

Aleksandar Zeljić
Rešavanje NP-kompletnih problema svođenjem
master rad
(apstrakt)

Milan Todorović
Primene ne-KNF SAT rešavača
master rad
(apstrakt)

Stefan Mišković
Genetski algoritam za rešavanje dvostepenog problema instalacije neograničenih kapaciteta
master rad
(apstrakt)

6. oktobar 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Anđelka Zečević
Klasifikacija tekstova prema autorstvu
master rad
(apstrakt)

Saša Petalinkar
Obrada elemenata logičkog izgleda teksta pod sistemom Unitex
master rad
(apstrakt)

Aleksandar Đenić
Rešavanje nekih problema zadovoljavanja ograničenja primenom egzaktnih i heurističkih metoda
master rad
(apstrakt)

Nina Radojičić
Rešavanje nekih NP-teških problema diskretne optimizacije
master rad
(apstrakt)

29. septembar 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Aleksandar Stefanović
Određivanje pozicija riboswitch sekvenci u genomu Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8
master rad
(apstrakt)

Darko Živanović
Asembliranje genoma na osnovu skupa kontiga
master rad
(apstrakt)

Mirjana Vuković
Odredjivanje ponavljajućih sekvenci u proteinima
master rad
(apstrakt)

Marko Stojićević
Razvoj nove metode za određivanje elemenata za kontrolu genske ekspresije kod bakterija
master rad
(apstrakt)

2. septembar 2011. u 12h, Studentski Trg 16

Zoran Obradović, Temple University, Philadelphia, USA
Learning from Inconsistent and Unreliable Annotators by a Gaussian Mixture Model and Bayesian Information Criterion

(apstrakt)


Raniji sastanci

Letnji semestar 2010/2011. godine
Zimski semestar 2010/2011. godine
Letnji semestar 2009/2010. godine
Zimski semestar 2009/2010. godine


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.