Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2009/2010. GODINE

Sreda, 3. februar 2010. u 18h, Studentski Trg 16

Olga Grujić, Matematički fakultet, Beograd
Primena Oracle ADF-a u kreiranju modula Inostrana blagajna
master rad
(apstrakt)

Sreda, 27. januar 2010. u 18h, Studentski Trg 16

Mirjana Ljuboja, Matematički fakultet, Beograd
Alati i metode za obradu biteksta i obeležavanje kompozita
master rad
(Apstrakt)

Sreda, 9. decembar 2009. u 18h, Studentski Trg 16

Vesna Vučković, Matematički fakultet, Beograd
Optimalna snaga žiga belog Gausovog šuma
doktorska disertacija
(apstrakt)

Zoran Tašić
Analiza algoritma za šifrovanje u programu PKZIP
master rad
(apstrakt)

Sreda, 11. novembar 2009. u 18h, Studentski Trg 16

Mladen Vidić, Matematički fakultet, Beograd
Restriktivna autorizacija u bazama podataka
magistarski rad
(apstrakt)

Nevena Petrović
Analiza skupa rastojanja amino-kiselina u proteinima
master rad
(apstrakt)

Sreda, 28. oktobar 2009. u 18h, Studentski Trg 16

Milica Gašić, Grupa za dijalog Departmana za Inženjerstvo Univerziteta u Kembridžu
Dijalog između računara i čoveka kao delimično primetan Markovljev proces odlučivanja
(apstrakt)

Ana Draganović
Kriptoanaliza Vižnerove šifre,
master rad
(apstrakt)

Sreda, 14. oktobar 2009. u 18h, Studentski Trg 16

Mladen Nikolić, Matematički fakultet, Beograd
Izbor politika SAT rešavača zasnovan na ulaznoj formuli
(apstrakt)

Marija Milanović, Matematički fakultet, Beograd
Rešavanje uopštenog problema pokrivanja čvorova grafa korišćenjem genetskog algoritma
(apstrakt)

Sreda, 23. septembar 2009. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Sana Stojanović, Matematički fakultet, Beograd
Analiza osobenosti geometrijskih karakteristika glicina u proteinima,
magistarski rad
(apstrakt)

Milan Stefanović
Permutacije sa malom varijacijom suma k uzastopnih članova
(apstrakt)


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se održavaju svake druge srede od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.