Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


LETNJI SEMESTAR AKADEMSKE 2010/2011. GODINE

Četvrtak, 9. jun 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Adam Sofronijević, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
Elektronske knjige i promene u čitanju
(apstrakt)

Četvrtak, 26. maj 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Roman Cheplyaka, Barclays Capital, London
Application of functional programming in finance
(apstrakt)

Četvrtak, 19. maj 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Vladan Devedžić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Istraživački projekti iz oblasti elektronski podržanog učenja (E-Learning)
(apstrakt)

Četvrtak, 21. april 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Ivan Čukić, Matematički fakultet, Beograd
Implementacija semantičkih/deduktivnih baza podataka
(apstrakt)

Miljana Mladenović
Baze podataka u eri semantičkih i socijalnih mreža - prikaz oblasti - NoSQL baze podataka
(apstrakt)

Četvrtak, 7. april 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Miodrag Živković, Matematički fakultet, Beograd
Ekstremalne familije nezavisnih skupova
(apstrakt)

Četvrtak, 24. februar 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Marija Bogdanović,
Semantički veb - primena u automatskom upravljanu uređajima
master teza
(apstrakt)

Četvrtak, 17. februar 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Aleksandar Smiljković
Projektovanje i implementacija baze za pretraživanje podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu
master teza
(apstrakt)

Vladimir Ćorović
Servis za bežično elektronsko plaćanje pristupa Internetu
master rad
(apstrakt)

Četvrtak, 10. februar 2011. u 18h, Studentski Trg 16

Predstavljanje grupe za bionformatiku Matematičkog fakulteta
Prezentacija

Raniji sastanci

Zimski semestar 2010/2011. godine
Letnji semestar 2009/2010. godine
Zimski semestar 2009/2010. godine


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.