Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Prolećni semestar akademske 2013/2014. godine

26. 6. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Nebojša Bačanin Džakula
Unapređenje hibridizacijom metaheuristika inteligencije rojeva za rešavanje problema globalne optimizacije
predlog doktorske teze
(apstrakt)

Ivona Brajević
Poboljšanje balansa eksploatacije i eksploracije kod optimizacionih algoritama baziranih na populacijama za rešavanje problema neprekidne optimizacije sa ograničenjima
predlog doktorske teze
(apstrakt)

12. 6. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Miljana Mladenović
Informatički modeli u analizi osećanja zasnovani na jezičkim resursima
predlog doktorske teze
(apstrakt)

Vesna Marinković
Automatsko rešavanje konstruktivnih problema u geometriji
predlog doktorske teze
(apstrakt)

29. 5. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Aleksandar Kartelj
Primene metaheuristike zasnovane na elektromagnetizmu u rešavanju problema klasifikacije
doktorska teza
(apstrakt)

Ana Zeković
Konvejeva notacija u teoriji čvorova i njena primena u metodima za određivanje rastojanja čvorova
predlog doktorske teze
(apstrakt)

15. 5. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Gecko solutions, d.o.o.
Programiranje veb aplikacija - Play, Akka i Scala kao platforma za razvoj skalabilnih, distribuiranih i asinhronih sistema
stručna tribina
(apstrakt)

27. 3. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Stefan Mišković
Rešavanje jedne klase problema robusne diskretne optimizacije sa primenama
predlog doktorske teze

Staša Vučković-Stanković
Ekstrakcija informacija vođena ontologijama - model za srpski jezik
predlog doktorske teze

13. 3. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Aleksandar Zeljić, Univerzitet u Upsali, Švedska
Approximations for Model Construction
Zajednički sastanak sa ARGO seminarom
(apstrakt)

27. februar 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Kompanija Nordeus
Game Development danas
(apstrakt)


Raniji sastanci

Zimski semestar 2013/2014. godine
Letnji semestar 2012/2013. godine
Zimski semestar 2012/2013. godine
Letnji semestar 2011/2012. godine
Zimski semestar 2011/2012. godine
Letnji semestar 2010/2011. godine
Zimski semestar 2010/2011. godine
Letnji semestar 2009/2010. godine
Zimski semestar 2009/2010. godine


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.