Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Jesenji semestar akademske 2013/2014. GODINE

6. februar 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Ranka Stanković, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Priključenje Srbije projektu Geološka veb karta Evrope (OneGeologyEurope)
(apstrakt)

Jelena Graovac
Prilog metodama klasifikacije teksta: matematički modeli i primene
doktorska teza
(apstrakt)

30. januar 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Seven Bridges Genomics
Ruby Workshop
Predstavljanje kompanije
(apstrakt)

26. decembar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Vladimir Filipović, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić
Metaheuristika zasnovana na elektromagnetizmu za rešavanje problema određivanja permutacije sa zadatim ograničenjima
prikaz rada
(apstrakt)

18. decembar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Vladimir Perović
Razvoj multifunkcionalne bioinformatičke platforme zasnovane na potencijalu elektron-jon interakcije bioloških molekula
doktorska disertacija
(apstrakt)

5. decembar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Predrag Janičić, Marko Maliković
Dokazivanje korektnosti strategije za šahovsku završnicu KRK (kralj-top-kralj) svođenjem na SAT
prikaz rada
(apstrakt)

24. oktobar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Vladimir Stojanović
Pouzdan prenos podataka zasnovan na UDP transfer protokolu
master rad
(apstrakt)

Staša Rašić
Nemonotono rezonvanje u veštačkoj inteligenciji
master rad
(apstrakt)

Miloš Ristić
Afina ekvivalentnost Bulovih funkcija
master rad
(apstrakt)

Aleksandra Hubert
Faktorizacija pomoću verižnih razlomaka
master rad
(apstrakt)

10. oktobar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Zorica Dražić
Modifikacije metode promenljivih okolina i njihove primene za rešavanje problema raspoređivanja prenosa datoteka
doktorska disertacija
(apstrakt)

Marko Šošić
Analiza TCP algoritma za kontrolu zagušenja
master rad
(apstrakt)

26. septembar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Milena Vujošević-Janičić
Automatsko generisanje i proveravanje uslova ispravnosti programa
doktorska disertacija
(apstrakt)

Veljko Urošević
Razvoj Spring aplikacije primenom Hibernate okvira
master rad
(apstrakt)

Goran Obradović
Analiza obrazaca ponašanja korisnika Vikipedije
master rad
(apstrakt)

Miroslav Mijajlović
Razvoj veb aplikacije za planiranje medijskog prikazivanja korišćenjem Spring okvira i tehnologije MyBATIS
master rad
(apstrakt)

19. septembar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Veljko Milutinović
O novim predmetima na master studijama na MF
predstavljanje predmeta
(apstrakt)

12. septembar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Jasna Rajačić
Rešavanje jednodimenzionog problema pakovanja tehnikom mravlje kolonije
master rad
(apstrakt)

Ilija Filipović
Dizajn aplikacije za ljudske resurse korišćenjem CRM sistema Salesforce
master rad
(apstrakt)

Miloš Stanković
Protokol TLS za siguran prenos podataka kroz internet
master rad
(apstrakt)


Raniji sastanci

Letnji semestar 2012/2013. godine
Zimski semestar 2012/2013. godine
Letnji semestar 2011/2012. godine
Zimski semestar 2011/2012. godine
Letnji semestar 2010/2011. godine
Zimski semestar 2010/2011. godine
Letnji semestar 2009/2010. godine
Zimski semestar 2009/2010. godine


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.