Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Jesenji semestar akademske 2014/2015. godine

19. 2. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Ivan Čukić
Arhitektura i upotreba distribucije Jailbird operativnog sistema GNU/Linux
predstavljanje sistema
(apstrakt)

18. 12. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Mirko Stojadinović
Rešavanje problema CSP tehnikama svođenja na SAT
predlog doktorske teze
(apstrakt)

11. 12. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Kompanija PSTech
Uvod u iOS
predstavljanje kompanije
(apstrakt)

4. 12. 2014. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Jovana Kovačević
Strukturalna predikcija funkcije proteina i odnos funkcionalnih kategorija i neuređenosti
predlog doktorske teze
(apstrakt)


Raniji sastanci

2013/14. godina (letnji, zimski)
2012/13. godina (letnji, zimski)
2011/12. godina (letnji, zimski)
2010/11. godina (letnji, zimski)
2009/10. godina (letnji, zimski)


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.